SWE Cup (W)

SWE Cup (W)
Lịch thi đấu SWE Cup (W) 2023-2024, - Kết quả bóng đá Sweden Cup Women
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

30

28

28

37

20

38

Tỷ lệ ghi bàn

14.9%

13.9%

13.9%

18.3%

9.9%

18.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:3

4

14.8%

-

2

0:5

4

14.8%

-

3

0:0

3

11.1%

-

4

2:1

3

11.1%

-

5

2:2

3

11.1%

-

6

1:6

3

11.1%

-

7

0:2

2

7.4%

-

8

3:0

2

7.4%

-

9

1:7

2

7.4%

-

10

0:1

1

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

19

45.2%

-

2

Thắng-Thắng

9

21.4%

-

3

Hòa-Hòa

4

9.5%

-

4

Thắng-Thua

3

7.1%

-

5

Hòa-Thua

2

4.8%

-

6

Thắng-Hòa

2

4.8%

-

7

Thua-Hòa

1

2.4%

-

8

Hòa-Thắng

1

2.4%

-

9

Thua-Thắng

1

2.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

10

23.8%

-

2

5 bàn thắng

6

14.3%

-

3

7 bàn thắng

6

14.3%

-

4

4 bàn thắng

5

11.9%

-

5

8 bàn thắng

4

9.5%

-

6

0 bàn thắng

3

7.1%

-

7

2 bàn thắng

2

4.8%

-

8

7+

6

14.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

26

61.9%

-

Tổng bàn thắng chẵn

16

38.1%

-