SEN Premier League Cup

SEN Premier League Cup
Lịch thi đấu SEN Premier League Cup 2024, - Kết quả bóng đá Senegal Premier League Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

4

2

3

3

3

Tỷ lệ ghi bàn

13.3%

13.3%

6.7%

10.0%

10.0%

10.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

5

27.8%

-

2

1:1

4

22.2%

-

3

2:2

3

16.7%

-

4

0:1

2

11.1%

-

5

1:0

1

5.6%

-

6

2:0

1

5.6%

-

7

0:2

1

5.6%

-

8

0:3

1

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

7

38.9%

-

2

Thua-Hòa

4

22.2%

-

3

Thua-Thua

3

16.7%

-

4

Thắng-Thắng

2

11.1%

-

5

Hòa-Thua

1

5.6%

-

6

Thắng-Hòa

1

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

6

33.3%

-

2

0 bàn thắng

5

27.8%

-

3

1 bàn thắng

3

16.7%

-

4

4 bàn thắng

3

16.7%

-

5

3 bàn thắng

1

5.6%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

4

22.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

77.8%

-