RUS Winter Championship

RUS Winter Championship
Lịch thi đấu RUS Winter Championship undefined, - Kết quả bóng đá Russian Winter Championship

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

-2

4

-

-

-

-

Tỷ lệ ghi bàn

-5.3%

10.5%

-

-

-

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

3

20.0%

-

2

1:0

2

13.3%

-

3

1:1

2

13.3%

-

4

2:3

2

13.3%

-

5

0:0

1

6.7%

-

6

0:2

1

6.7%

-

7

2:1

1

6.7%

-

8

1:2

1

6.7%

-

9

1:3

1

6.7%

-

10

5:2

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

6

40.0%

-

2

Hòa-Hòa

3

20.0%

-

3

Hòa-Thắng

2

13.3%

-

4

Hòa-Thua

2

13.3%

-

5

Thắng-Thắng

2

13.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

5

33.3%

-

2

2 bàn thắng

3

20.0%

-

3

3 bàn thắng

2

13.3%

-

4

5 bàn thắng

2

13.3%

-

5

0 bàn thắng

1

6.7%

-

6

4 bàn thắng

1

6.7%

-

7

7 bàn thắng

1

6.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

10

66.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

5

33.3%

-