RUS FNL Cup

RUS FNL Cup
Lịch thi đấu RUS FNL Cup undefined, - Kết quả bóng đá Russian Football National League Cup

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

22

14

19

18

16

39

Tỷ lệ ghi bàn

19.8%

12.6%

17.1%

16.2%

14.4%

35.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

4

13.8%

-

2

1:1

4

13.8%

-

3

2:1

4

13.8%

-

4

2:2

4

13.8%

-

5

0:0

3

10.3%

-

6

2:0

3

10.3%

-

7

1:3

3

10.3%

-

8

0:2

2

6.9%

-

9

1:0

1

3.4%

-

10

3:0

1

3.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

11

28.9%

-

2

Hòa-Hòa

8

21.1%

-

3

Thua-Thua

7

18.4%

-

4

Hòa-Thua

4

10.5%

-

5

Thắng-Hòa

3

7.9%

-

6

Hòa-Thắng

2

5.3%

-

7

Thua-Thắng

1

2.6%

-

8

Thắng-Thua

1

2.6%

-

9

Thua-Hòa

1

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

9

23.7%

-

2

4 bàn thắng

9

23.7%

-

3

3 bàn thắng

6

15.8%

-

4

1 bàn thắng

5

13.2%

-

5

0 bàn thắng

3

7.9%

-

6

5 bàn thắng

3

7.9%

-

7

6 bàn thắng

2

5.3%

-

8

7+

1

2.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

15

39.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

23

60.5%

-