RUS Cup

RUS Cup
Lịch thi đấu RUS Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Russian Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

55

52

69

52

64

140

Tỷ lệ ghi bàn

14.5%

13.7%

18.2%

13.7%

16.9%

36.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

20

15.7%

-

2

1:1

20

15.7%

-

3

1:0

17

13.4%

-

4

2:0

13

10.2%

-

5

0:1

12

9.4%

-

6

1:2

12

9.4%

-

7

0:2

9

7.1%

-

8

2:1

9

7.1%

-

9

1:3

8

6.3%

-

10

3:0

7

5.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

39

24.7%

-

2

Thua-Thua

38

24.1%

-

3

Hòa-Hòa

31

19.6%

-

4

Hòa-Thắng

19

12.0%

-

5

Hòa-Thua

12

7.6%

-

6

Thua-Hòa

9

5.7%

-

7

Thắng-Thua

6

3.8%

-

8

Thắng-Hòa

4

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

42

26.6%

-

2

3 bàn thắng

34

21.5%

-

3

1 bàn thắng

29

18.4%

-

4

0 bàn thắng

20

12.7%

-

5

4 bàn thắng

16

10.1%

-

6

5 bàn thắng

8

5.1%

-

7

6 bàn thắng

5

3.2%

-

8

7+

4

2.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

75

47.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

83

52.5%

-