RUS Cup (W)

RUS Cup (W)
Lịch thi đấu RUS Cup (W) 2023, - Kết quả bóng đá Russian Cup Women
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

14

5

18

17

13

16

Tỷ lệ ghi bàn

12.7%

4.5%

16.4%

15.5%

11.8%

14.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

2

12.5%

-

2

3:0

2

12.5%

-

3

0:3

2

12.5%

-

4

4:0

2

12.5%

-

5

1:4

2

12.5%

-

6

1:8

2

12.5%

-

7

1:0

1

6.3%

-

8

0:2

1

6.3%

-

9

2:1

1

6.3%

-

10

1:2

1

6.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

14

63.6%

-

2

Thắng-Thắng

6

27.3%

-

3

Hòa-Thua

2

9.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

6

27.3%

-

2

1 bàn thắng

3

13.6%

-

3

4 bàn thắng

2

9.1%

-

4

5 bàn thắng

2

9.1%

-

5

7 bàn thắng

2

9.1%

-

6

9 bàn thắng

2

9.1%

-

7

2 bàn thắng

1

4.5%

-

8

7+

4

18.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

16

72.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

6

27.3%

-