Premier League International Cup Anh

Premier League International Cup Anh
Lịch thi đấu Premier League International Cup Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Premier League International Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

22

25

38

32

30

46

Tỷ lệ ghi bàn

11.5%

13.0%

19.8%

16.7%

15.6%

24.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

9

20.9%

-

2

3:1

7

16.3%

-

3

1:1

6

14.0%

-

4

1:3

5

11.6%

-

5

1:0

4

9.3%

-

6

0:2

3

7.0%

-

7

4:2

3

7.0%

-

8

0:0

2

4.7%

-

9

3:0

2

4.7%

-

10

1:2

2

4.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

22

40.0%

-

2

Hòa-Thắng

9

16.4%

-

3

Thua-Thua

7

12.7%

-

4

Hòa-Hòa

6

10.9%

-

5

Hòa-Thua

4

7.3%

-

6

Thắng-Thua

3

5.5%

-

7

Thắng-Hòa

2

3.6%

-

8

Thua-Thắng

1

1.8%

-

9

Thua-Hòa

1

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

13

23.6%

-

2

4 bàn thắng

13

23.6%

-

3

2 bàn thắng

10

18.2%

-

4

5 bàn thắng

6

10.9%

-

5

1 bàn thắng

4

7.3%

-

6

6 bàn thắng

3

5.5%

-

7

7 bàn thắng

3

5.5%

-

8

7+

3

5.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

26

47.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

29

52.7%

-