POR League Cup

POR League Cup
POR League Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

16

18

10

21

49

Tỷ lệ ghi bàn

12.0%

17.4%

19.6%

10.9%

22.8%

53.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

5

16.1%

-

2

1:0

5

16.1%

-

3

1:1

5

16.1%

-

4

0:2

3

9.7%

-

5

2:1

3

9.7%

-

6

1:2

3

9.7%

-

7

2:0

2

6.5%

-

8

3:1

2

6.5%

-

9

3:2

2

6.5%

-

10

0:1

1

3.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

10

27.0%

-

2

Hòa-Hòa

7

18.9%

-

3

Hòa-Thắng

7

18.9%

-

4

Thua-Thua

6

16.2%

-

5

Thua-Hòa

2

5.4%

-

6

Hòa-Thua

2

5.4%

-

7

Thắng-Hòa

2

5.4%

-

8

Thua-Thắng

1

2.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

10

27.0%

-

2

3 bàn thắng

7

18.9%

-

3

1 bàn thắng

6

16.2%

-

4

0 bàn thắng

5

13.5%

-

5

4 bàn thắng

3

8.1%

-

6

5 bàn thắng

3

8.1%

-

7

6 bàn thắng

3

8.1%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

16

43.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

21

56.8%

-