PER Cup

PER Cup
Lịch thi đấu PER Cup 2023, - Kết quả bóng đá Peruvian Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

3

8

6

9

22

Tỷ lệ ghi bàn

4.2%

4.2%

11.3%

8.5%

12.7%

31.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

4

19.0%

-

2

0:0

3

14.3%

-

3

3:0

3

14.3%

-

4

2:2

3

14.3%

-

5

2:0

2

9.5%

-

6

3:1

2

9.5%

-

7

1:0

1

4.8%

-

8

1:1

1

4.8%

-

9

0:2

1

4.8%

-

10

1:2

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

8

34.8%

-

2

Hòa-Thắng

6

26.1%

-

3

Hòa-Hòa

5

21.7%

-

4

Thua-Hòa

2

8.7%

-

5

Hòa-Thua

1

4.3%

-

6

Thua-Thua

1

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

8

34.8%

-

2

4 bàn thắng

5

21.7%

-

3

2 bàn thắng

4

17.4%

-

4

0 bàn thắng

3

13.0%

-

5

1 bàn thắng

1

4.3%

-

6

8 bàn thắng

1

4.3%

-

7

10 bàn thắng

1

4.3%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

9

39.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

60.9%

-