PAK Premier League

PAK Premier League
Lịch thi đấu PAK Premier League 2021, - Kết quả bóng đá Pakistan Premier League
2021

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

15

23

35

21

30

34

Tỷ lệ ghi bàn

7.5%

11.4%

17.4%

10.4%

14.9%

16.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

8

15.1%

-

2

0:1

8

15.1%

-

3

1:1

8

15.1%

-

4

0:0

7

13.2%

-

5

2:1

7

13.2%

-

6

0:2

4

7.5%

-

7

0:3

4

7.5%

-

8

1:2

3

5.7%

-

9

2:3

2

3.8%

-

10

6:0

2

3.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

20

28.6%

-

2

Thua-Thua

15

21.4%

-

3

Hòa-Hòa

11

15.7%

-

4

Hòa-Thua

8

11.4%

-

5

Hòa-Thắng

6

8.6%

-

6

Thắng-Hòa

3

4.3%

-

7

Thắng-Thua

3

4.3%

-

8

Thua-Hòa

2

2.9%

-

9

Thua-Thắng

2

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

16

22.9%

-

2

3 bàn thắng

15

21.4%

-

3

2 bàn thắng

13

18.6%

-

4

0 bàn thắng

7

10.0%

-

5

6 bàn thắng

5

7.1%

-

6

5 bàn thắng

4

5.7%

-

7

7 bàn thắng

4

5.7%

-

8

7+

6

8.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

39

55.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

31

44.3%

-