Olympic Games

Olympic Games
Bảng xếp hạng Olympic Games - BXH Olympic Games 2021
2021

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Japan U23

3

3

0

0

7

1

6

100.0%

0.0%

0.0%

2.33

0.33

9

2

Mexico U23

3

2

0

1

8

3

5

66.7%

0.0%

33.3%

2.67

1.00

6

3

France U23

3

1

0

2

5

11

-6

33.3%

0.0%

66.7%

1.67

3.67

3

4

South Africa U23

3

0

0

3

3

8

-5

0.0%

0.0%

100.0%

1.00

2.67

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Korea Republic U23

3

2

0

1

10

1

9

66.7%

0.0%

33.3%

3.33

0.33

6

2

New Zealand U23

3

1

1

1

3

3

0

33.3%

33.3%

33.3%

1.00

1.00

4

3

Romania U23

3

1

1

1

1

4

-3

33.3%

33.3%

33.3%

0.33

1.33

4

4

Honduras U23

3

1

0

2

3

9

-6

33.3%

0.0%

66.7%

1.00

3.00

3

Nhóm C

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Spain U23

3

1

2

0

2

1

1

33.3%

66.7%

0.0%

0.67

0.33

5

2

Egypt U23

3

1

1

1

2

1

1

33.3%

33.3%

33.3%

0.67

0.33

4

3

Argentina U23

3

1

1

1

2

3

-1

33.3%

33.3%

33.3%

0.67

1.00

4

4

Australia U23

3

1

0

2

2

3

-1

33.3%

0.0%

66.7%

0.67

1.00

3

Nhóm D

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Brazil U23

3

2

1

0

7

3

4

66.7%

33.3%

0.0%

2.33

1.00

7

2

Cote D Ivoire U23

3

1

2

0

3

2

1

33.3%

66.7%

0.0%

1.00

0.67

5

3

Germany U23

3

1

1

1

6

7

-1

33.3%

33.3%

33.3%

2.00

2.33

4

4

Saudi Arabia U23

3

0

0

3

4

8

-4

0.0%

0.0%

100.0%

1.33

2.67

0