OMA League

OMA League
Lịch thi đấu OMA League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Oman League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

40

38

58

40

37

88

Tỷ lệ ghi bàn

12.5%

11.9%

18.1%

12.5%

11.6%

27.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

18

16.8%

-

2

1:2

14

13.1%

-

3

0:0

13

12.1%

-

4

1:1

13

12.1%

-

5

0:1

12

11.2%

-

6

2:1

11

10.3%

-

7

2:0

7

6.5%

-

8

3:1

7

6.5%

-

9

0:2

6

5.6%

-

10

0:3

6

5.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thắng

26

19.7%

-

2

Thắng-Thắng

25

18.9%

-

3

Hòa-Thua

24

18.2%

-

4

Thua-Thua

23

17.4%

-

5

Hòa-Hòa

22

16.7%

-

6

Thắng-Hòa

4

3.0%

-

7

Thua-Hòa

4

3.0%

-

8

Thua-Thắng

3

2.3%

-

9

Thắng-Thua

1

0.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

35

26.5%

-

2

1 bàn thắng

30

22.7%

-

3

2 bàn thắng

26

19.7%

-

4

4 bàn thắng

15

11.4%

-

5

0 bàn thắng

13

9.8%

-

6

5 bàn thắng

8

6.1%

-

7

7 bàn thắng

3

2.3%

-

8

7+

2

1.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

76

57.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

56

42.4%

-