OFC CL

OFC CL
Lịch thi đấu OFC CL 2024, - Kết quả bóng đá OFC Champions League
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

13

17

13

22

17

Tỷ lệ ghi bàn

11.6%

13.7%

17.9%

13.7%

23.2%

17.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

3

15.8%

-

2

1:0

3

15.8%

-

3

1:1

3

15.8%

-

4

1:2

2

10.5%

-

5

2:2

2

10.5%

-

6

2:3

2

10.5%

-

7

0:2

1

5.3%

-

8

4:0

1

5.3%

-

9

5:0

1

5.3%

-

10

3:2

1

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

6

24.0%

-

2

Thắng-Thắng

5

20.0%

-

3

Thua-Thua

5

20.0%

-

4

Hòa-Thắng

4

16.0%

-

5

Thua-Hòa

2

8.0%

-

6

Hòa-Thua

2

8.0%

-

7

Thắng-Hòa

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

4

16.0%

-

2

5 bàn thắng

4

16.0%

-

3

6 bàn thắng

4

16.0%

-

4

0 bàn thắng

3

12.0%

-

5

1 bàn thắng

3

12.0%

-

6

4 bàn thắng

3

12.0%

-

7

3 bàn thắng

2

8.0%

-

8

7+

2

8.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

9

36.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

16

64.0%

-