OFC CL

OFC CL
Bảng xếp hạng OFC CL - BXH OFC Champions League 2024
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Tích điểm

BXH chung

BXH H1/H2

Danh sách trạng thái

Nhóm A

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Auckland City FC

3

2

1

0

8

2

6

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

0.67

7

2

Rewa

3

2

1

0

8

6

2

66.7%

33.3%

0.0%

2.67

2.00

7

3

Hekari Utd

3

1

0

2

4

4

0

33.3%

0.0%

66.7%

1.33

1.33

3

4

Solomon Warriors

3

0

0

3

2

10

-8

0.0%

0.0%

100.0%

0.67

3.33

0

Nhóm B

Vị trí

Đội

Trận

Thắng

Hòa

Thua

Ghi

Mất

HS

%Thắng

%Hòa

%Bại

Ghi TB

Mất TB

Điểm

1

Pirae

3

2

1

0

11

1

10

66.7%

33.3%

0.0%

3.67

0.33

7

2

A S Magenta

3

2

1

0

10

1

9

66.7%

33.3%

0.0%

3.33

0.33

7

3

Ifira Black Bird

3

1

0

2

7

8

-1

33.3%

0.0%

66.7%

2.33

2.67

3

4

Vaivase-Tai FC

3

0

0

3

1

19

-18

0.0%

0.0%

100.0%

0.33

6.33

0