Ngoại Hạng Xứ Wales

Ngoại Hạng Xứ Wales
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Xứ Wales 2023-2024, - Kết quả bóng đá Welsh Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

74

80

104

87

101

133

Tỷ lệ ghi bàn

12.7%

13.7%

17.9%

14.9%

17.4%

22.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

22

16.7%

-

2

0:1

21

15.9%

-

3

1:0

15

11.4%

-

4

2:1

15

11.4%

-

5

0:0

14

10.6%

-

6

2:0

13

9.8%

-

7

3:1

9

6.8%

-

8

1:2

8

6.1%

-

9

0:3

8

6.1%

-

10

4:0

7

5.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

55

28.1%

-

2

Thua-Thua

40

20.4%

-

3

Hòa-Hòa

34

17.3%

-

4

Hòa-Thắng

25

12.8%

-

5

Hòa-Thua

24

12.2%

-

6

Thắng-Thua

6

3.1%

-

7

Thua-Hòa

5

2.6%

-

8

Thắng-Hòa

4

2.0%

-

9

Thua-Thắng

3

1.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

38

19.4%

-

2

1 bàn thắng

36

18.4%

-

3

3 bàn thắng

36

18.4%

-

4

4 bàn thắng

33

16.8%

-

5

5 bàn thắng

18

9.2%

-

6

0 bàn thắng

14

7.1%

-

7

6 bàn thắng

13

6.6%

-

8

7+

8

4.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

94

48.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

102

52.0%

-