Ngoại Hạng Ấn Độ Delhi

Ngoại Hạng Ấn Độ Delhi
Lịch thi đấu Ngoại Hạng Ấn Độ Delhi 2024, - Kết quả bóng đá India I-League Division2
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

26

28

48

35

34

61

Tỷ lệ ghi bàn

8.5%

9.2%

15.7%

11.4%

11.1%

19.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

11

15.3%

-

2

1:1

11

15.3%

-

3

0:2

10

13.9%

-

4

2:0

7

9.7%

-

5

0:1

6

8.3%

-

6

2:1

6

8.3%

-

7

2:2

6

8.3%

-

8

0:0

5

6.9%

-

9

0:3

5

6.9%

-

10

1:2

5

6.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

26

25.5%

-

2

Thắng-Thắng

26

25.5%

-

3

Hòa-Hòa

11

10.8%

-

4

Hòa-Thắng

11

10.8%

-

5

Hòa-Thua

9

8.8%

-

6

Thua-Hòa

6

5.9%

-

7

Thắng-Hòa

6

5.9%

-

8

Thắng-Thua

4

3.9%

-

9

Thua-Thắng

3

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

28

27.5%

-

2

3 bàn thắng

20

19.6%

-

3

1 bàn thắng

17

16.7%

-

4

4 bàn thắng

14

13.7%

-

5

6 bàn thắng

7

6.9%

-

6

0 bàn thắng

5

4.9%

-

7

7 bàn thắng

5

4.9%

-

8

7+

6

5.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

46

45.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

56

54.9%

-