Nam Phi Telkom Knockout

Nam Phi Telkom Knockout
Lịch thi đấu Nam Phi Telkom Knockout 2024, - Kết quả bóng đá South Africa League Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

10

11

17

11

13

32

Tỷ lệ ghi bàn

11.8%

12.9%

20.0%

12.9%

15.3%

37.6%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

5

20.0%

-

2

0:0

4

16.0%

-

3

1:2

3

12.0%

-

4

1:0

2

8.0%

-

5

2:0

2

8.0%

-

6

0:2

2

8.0%

-

7

4:0

2

8.0%

-

8

1:3

2

8.0%

-

9

1:6

2

8.0%

-

10

2:1

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

9

30.0%

-

2

Hòa-Hòa

8

26.7%

-

3

Thắng-Thắng

6

20.0%

-

4

Hòa-Thua

3

10.0%

-

5

Hòa-Thắng

3

10.0%

-

6

Thua-Hòa

1

3.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

9

30.0%

-

2

3 bàn thắng

6

20.0%

-

3

0 bàn thắng

4

13.3%

-

4

4 bàn thắng

4

13.3%

-

5

1 bàn thắng

2

6.7%

-

6

6 bàn thắng

2

6.7%

-

7

7 bàn thắng

2

6.7%

-

8

7+

1

3.3%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

11

36.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

19

63.3%

-