NZL Mainland Premier (R)

NZL Mainland Premier (R)
Lịch thi đấu NZL Mainland Premier (R) undefined, - Kết quả bóng đá New Zealand Mainland Premier Reserves

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

9

8

8

11

13

Tỷ lệ ghi bàn

18.0%

14.8%

13.1%

13.1%

18.0%

21.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

2

15.4%

-

2

4:2

2

15.4%

-

3

3:3

2

15.4%

-

4

1:0

1

7.7%

-

5

0:1

1

7.7%

-

6

2:0

1

7.7%

-

7

0:2

1

7.7%

-

8

3:1

1

7.7%

-

9

0:4

1

7.7%

-

10

1:3

1

7.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

4

26.7%

-

2

Thắng-Thắng

4

26.7%

-

3

Thua-Thắng

2

13.3%

-

4

Hòa-Thắng

2

13.3%

-

5

Thắng-Hòa

1

6.7%

-

6

Thắng-Thua

1

6.7%

-

7

Hòa-Hòa

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

6 bàn thắng

4

26.7%

-

2

4 bàn thắng

3

20.0%

-

3

1 bàn thắng

2

13.3%

-

4

2 bàn thắng

2

13.3%

-

5

3 bàn thắng

2

13.3%

-

6

5 bàn thắng

1

6.7%

-

7

8 bàn thắng

1

6.7%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

5

33.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

10

66.7%

-