NOR NM Cup

NOR NM Cup
Lịch thi đấu NOR NM Cup 2024, - Kết quả bóng đá Norway NM Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

62

70

101

79

65

159

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

14.2%

20.4%

16.0%

13.2%

32.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:2

11

15.5%

-

2

0:1

9

12.7%

-

3

0:3

9

12.7%

-

4

1:2

9

12.7%

-

5

1:3

7

9.9%

-

6

1:1

6

8.5%

-

7

1:0

5

7.0%

-

8

2:2

5

7.0%

-

9

0:4

5

7.0%

-

10

0:6

5

7.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

67

55.8%

-

2

Hòa-Thua

19

15.8%

-

3

Hòa-Hòa

9

7.5%

-

4

Thắng-Thắng

8

6.7%

-

5

Thắng-Hòa

5

4.2%

-

6

Hòa-Thắng

5

4.2%

-

7

Thua-Hòa

3

2.5%

-

8

Thua-Thắng

3

2.5%

-

9

Thắng-Thua

1

0.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

21

17.5%

-

2

2 bàn thắng

18

15.0%

-

3

4 bàn thắng

18

15.0%

-

4

6 bàn thắng

17

14.2%

-

5

1 bàn thắng

14

11.7%

-

6

7 bàn thắng

10

8.3%

-

7

5 bàn thắng

8

6.7%

-

8

7+

14

11.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

56

46.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

64

53.3%

-