NOR Eliteserien

NOR Eliteserien
NOR Eliteserien
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

9

10

11

12

13

Tỷ lệ ghi bàn

11.3%

14.5%

16.1%

17.7%

19.4%

21.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

5

21.7%

-

2

0:1

3

13.0%

-

3

1:1

3

13.0%

-

4

0:2

3

13.0%

-

5

2:0

2

8.7%

-

6

1:2

2

8.7%

-

7

2:2

2

8.7%

-

8

4:0

1

4.3%

-

9

1:3

1

4.3%

-

10

0:5

1

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

10

40.0%

-

2

Hòa-Thắng

4

16.0%

-

3

Thắng-Thắng

4

16.0%

-

4

Hòa-Thua

2

8.0%

-

5

Hòa-Hòa

2

8.0%

-

6

Thua-Hòa

2

8.0%

-

7

Thắng-Hòa

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

8

32.0%

-

2

2 bàn thắng

8

32.0%

-

3

4 bàn thắng

4

16.0%

-

4

3 bàn thắng

2

8.0%

-

5

5 bàn thắng

2

8.0%

-

6

6 bàn thắng

1

4.0%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

48.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

13

52.0%

-