Mexico Primera Divison 2 Clausura

Mexico Primera Divison 2 Clausura
Lịch thi đấu Mexico Primera Divison 2 Clausura 2024, - Kết quả bóng đá Mexico Primera Divison 2 Clausura
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

32

54

69

54

50

88

Tỷ lệ ghi bàn

9.6%

16.1%

20.6%

16.1%

14.9%

26.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

17

18.1%

-

2

2:0

13

13.8%

-

3

1:2

10

10.6%

-

4

0:0

9

9.6%

-

5

1:0

8

8.5%

-

6

0:2

8

8.5%

-

7

2:1

8

8.5%

-

8

3:1

8

8.5%

-

9

0:1

7

7.4%

-

10

2:2

6

6.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

31

25.0%

-

2

Thua-Thua

25

20.2%

-

3

Hòa-Hòa

21

16.9%

-

4

Hòa-Thắng

16

12.9%

-

5

Hòa-Thua

14

11.3%

-

6

Thua-Hòa

8

6.5%

-

7

Thắng-Hòa

4

3.2%

-

8

Thắng-Thua

3

2.4%

-

9

Thua-Thắng

2

1.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

38

30.6%

-

2

3 bàn thắng

27

21.8%

-

3

4 bàn thắng

21

16.9%

-

4

1 bàn thắng

15

12.1%

-

5

0 bàn thắng

9

7.3%

-

6

5 bàn thắng

7

5.6%

-

7

6 bàn thắng

5

4.0%

-

8

7+

2

1.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

51

41.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

73

58.9%

-