MLS Mỹ

MLS Mỹ
MLS Mỹ
2024

Số đội: 29

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: €777,580,000

Đội có giá trị cao nhất thị trường: Los Angeles FC,€69,430,000

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

39

39

51

48

60

81

Tỷ lệ ghi bàn

12.3%

12.3%

16.0%

15.1%

18.9%

25.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

15

16.3%

-

2

2:1

12

13.0%

-

3

0:0

11

12.0%

-

4

1:2

11

12.0%

-

5

2:2

10

10.9%

-

6

1:0

9

9.8%

-

7

2:0

9

9.8%

-

8

1:3

6

6.5%

-

9

2:3

5

5.4%

-

10

3:2

4

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

33

29.5%

-

2

Hòa-Hòa

24

21.4%

-

3

Hòa-Thua

13

11.6%

-

4

Hòa-Thắng

11

9.8%

-

5

Thua-Thua

9

8.0%

-

6

Thắng-Hòa

8

7.1%

-

7

Thua-Hòa

6

5.4%

-

8

Thua-Thắng

4

3.6%

-

9

Thắng-Thua

4

3.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

27

24.1%

-

2

2 bàn thắng

25

22.3%

-

3

4 bàn thắng

20

17.9%

-

4

5 bàn thắng

14

12.5%

-

5

0 bàn thắng

11

9.8%

-

6

1 bàn thắng

11

9.8%

-

7

6 bàn thắng

2

1.8%

-

8

7+

2

1.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

54

48.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

58

51.8%

-