MDV Premier League

MDV Premier League
Lịch thi đấu MDV Premier League 2022-2023, - Kết quả bóng đá Maldives Premier League
2022-2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

16

20

35

21

17

29

Tỷ lệ ghi bàn

9.9%

12.3%

21.6%

13.0%

10.5%

17.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:0

5

20.8%

-

2

2:1

4

16.7%

-

3

5:0

3

12.5%

-

4

0:1

2

8.3%

-

5

2:0

2

8.3%

-

6

0:2

2

8.3%

-

7

0:3

2

8.3%

-

8

2:2

2

8.3%

-

9

0:0

1

4.2%

-

10

1:0

1

4.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

22

56.4%

-

2

Thua-Thua

8

20.5%

-

3

Hòa-Hòa

3

7.7%

-

4

Hòa-Thắng

2

5.1%

-

5

Thua-Hòa

2

5.1%

-

6

Thắng-Thua

1

2.6%

-

7

Hòa-Thua

1

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

12

30.8%

-

2

2 bàn thắng

5

12.8%

-

3

4 bàn thắng

5

12.8%

-

4

5 bàn thắng

4

10.3%

-

5

1 bàn thắng

3

7.7%

-

6

7 bàn thắng

3

7.7%

-

7

8 bàn thắng

2

5.1%

-

8

7+

5

12.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

24

61.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

15

38.5%

-