MAS President Cup

MAS President Cup
Lịch thi đấu MAS President Cup 2024, - Kết quả bóng đá Malaysian President Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

6

6

1

4

8

Tỷ lệ ghi bàn

7.3%

10.9%

10.9%

1.8%

7.3%

14.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

4

17.4%

-

2

0:1

4

17.4%

-

3

2:2

3

13.0%

-

4

0:2

2

8.7%

-

5

2:1

2

8.7%

-

6

1:2

2

8.7%

-

7

3:1

2

8.7%

-

8

1:3

2

8.7%

-

9

3:0

1

4.3%

-

10

0:4

1

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

7

30.4%

-

2

Hòa-Hòa

4

17.4%

-

3

Hòa-Thua

4

17.4%

-

4

Hòa-Thắng

2

8.7%

-

5

Thua-Hòa

2

8.7%

-

6

Thắng-Thắng

2

8.7%

-

7

Thua-Thắng

1

4.3%

-

8

Thắng-Hòa

1

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

8

34.8%

-

2

3 bàn thắng

5

21.7%

-

3

0 bàn thắng

4

17.4%

-

4

1 bàn thắng

4

17.4%

-

5

2 bàn thắng

2

8.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

9

39.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

14

60.9%

-