MAS King's Gold Cup

MAS King's Gold Cup
Lịch thi đấu MAS King's Gold Cup undefined, - Kết quả bóng đá Malaysian King's Gold Cup

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

2

3

1

1

4

2

Tỷ lệ ghi bàn

6.1%

9.1%

3.0%

3.0%

12.1%

6.1%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

3

30.0%

-

2

2:0

2

20.0%

-

3

0:3

2

20.0%

-

4

1:1

1

10.0%

-

5

5:0

1

10.0%

-

6

6:1

1

10.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

5

50.0%

-

2

Thua-Thua

2

20.0%

-

3

Hòa-Thắng

2

20.0%

-

4

Thua-Hòa

1

10.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

5

50.0%

-

2

2 bàn thắng

3

30.0%

-

3

5 bàn thắng

1

10.0%

-

4

7 bàn thắng

1

10.0%

-

5

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

7

70.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

3

30.0%

-