Lebanon Division 2

Lebanon Division 2
Lịch thi đấu Lebanon Division 2 2024, - Kết quả bóng đá Lebanon Division 2
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

7

5

6

6

7

19

Tỷ lệ ghi bàn

12.1%

8.6%

10.3%

10.3%

12.1%

32.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

5

21.7%

-

2

0:1

3

13.0%

-

3

2:0

3

13.0%

-

4

1:1

3

13.0%

-

5

2:2

3

13.0%

-

6

1:0

2

8.7%

-

7

1:2

1

4.3%

-

8

3:1

1

4.3%

-

9

4:0

1

4.3%

-

10

1:4

1

4.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

7

28.0%

-

2

Hòa-Thắng

6

24.0%

-

3

Thua-Hòa

3

12.0%

-

4

Thua-Thua

3

12.0%

-

5

Thắng-Thắng

2

8.0%

-

6

Hòa-Thua

2

8.0%

-

7

Thua-Thắng

1

4.0%

-

8

Thắng-Hòa

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

6

24.0%

-

2

0 bàn thắng

5

20.0%

-

3

1 bàn thắng

5

20.0%

-

4

4 bàn thắng

5

20.0%

-

5

3 bàn thắng

1

4.0%

-

6

5 bàn thắng

1

4.0%

-

7

6 bàn thắng

1

4.0%

-

8

7+

1

4.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

8

32.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

17

68.0%

-