LVA Virsliga

LVA Virsliga
Lịch thi đấu LVA Virsliga 2024, - Kết quả bóng đá Latvia Virsliga
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

28

37

32

43

28

39

Tỷ lệ ghi bàn

13.5%

17.9%

15.5%

20.8%

13.5%

18.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

9

14.5%

-

2

2:0

9

14.5%

-

3

1:1

9

14.5%

-

4

1:2

8

12.9%

-

5

2:1

6

9.7%

-

6

0:0

5

8.1%

-

7

1:0

4

6.5%

-

8

0:2

4

6.5%

-

9

3:0

4

6.5%

-

10

0:3

4

6.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

25

31.3%

-

2

Thua-Thua

21

26.3%

-

3

Hòa-Hòa

9

11.3%

-

4

Hòa-Thua

8

10.0%

-

5

Hòa-Thắng

8

10.0%

-

6

Thua-Hòa

4

5.0%

-

7

Thắng-Hòa

2

2.5%

-

8

Thắng-Thua

2

2.5%

-

9

Thua-Thắng

1

1.3%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

22

27.5%

-

2

3 bàn thắng

22

27.5%

-

3

1 bàn thắng

13

16.3%

-

4

4 bàn thắng

9

11.3%

-

5

5 bàn thắng

6

7.5%

-

6

0 bàn thắng

5

6.3%

-

7

6 bàn thắng

3

3.8%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

41

51.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

39

48.8%

-