LVA Cup

LVA Cup
Lịch thi đấu LVA Cup 2024, - Kết quả bóng đá Latvia Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

4

2

8

8

9

17

Tỷ lệ ghi bàn

4.5%

2.3%

9.1%

9.1%

10.2%

19.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:2

2

18.2%

-

2

1:1

1

9.1%

-

3

1:2

1

9.1%

-

4

3:1

1

9.1%

-

5

4:0

1

9.1%

-

6

1:3

1

9.1%

-

7

4:1

1

9.1%

-

8

0:5

1

9.1%

-

9

5:1

1

9.1%

-

10

3:3

1

9.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

6

42.9%

-

2

Thua-Hòa

3

21.4%

-

3

Hòa-Thua

2

14.3%

-

4

Thua-Thua

2

14.3%

-

5

Hòa-Hòa

1

7.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

4 bàn thắng

5

35.7%

-

2

5 bàn thắng

2

14.3%

-

3

6 bàn thắng

2

14.3%

-

4

2 bàn thắng

1

7.1%

-

5

3 bàn thắng

1

7.1%

-

6

9 bàn thắng

1

7.1%

-

7

12 bàn thắng

1

7.1%

-

8

7+

1

7.1%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

4

28.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

10

71.4%

-