LUX Cup

LUX Cup
Lịch thi đấu LUX Cup 2023-2024, - Kết quả bóng đá Luxembourg Cup
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

22

11

23

17

18

46

Tỷ lệ ghi bàn

18.3%

9.2%

19.2%

14.2%

15.0%

38.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:2

5

23.8%

-

2

1:1

3

14.3%

-

3

2:3

3

14.3%

-

4

1:2

2

9.5%

-

5

0:3

2

9.5%

-

6

2:2

2

9.5%

-

7

0:0

1

4.8%

-

8

1:0

1

4.8%

-

9

2:0

1

4.8%

-

10

2:1

1

4.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

12

38.7%

-

2

Hòa-Hòa

5

16.1%

-

3

Hòa-Thua

5

16.1%

-

4

Thắng-Thắng

4

12.9%

-

5

Hòa-Thắng

2

6.5%

-

6

Thắng-Hòa

1

3.2%

-

7

Thắng-Thua

1

3.2%

-

8

Thua-Hòa

1

3.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

9

29.0%

-

2

3 bàn thắng

5

16.1%

-

3

4 bàn thắng

4

12.9%

-

4

5 bàn thắng

4

12.9%

-

5

7 bàn thắng

3

9.7%

-

6

6 bàn thắng

2

6.5%

-

7

0 bàn thắng

1

3.2%

-

8

7+

3

9.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

14

45.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

17

54.8%

-