LTU Cup

LTU Cup
Lịch thi đấu LTU Cup 2024, - Kết quả bóng đá Lithuania Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

5

11

10

15

11

21

Tỷ lệ ghi bàn

2.7%

5.9%

5.4%

8.1%

5.9%

11.3%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

4

18.2%

-

2

1:2

3

13.6%

-

3

0:5

3

13.6%

-

4

0:2

2

9.1%

-

5

0:3

2

9.1%

-

6

0:4

2

9.1%

-

7

3:3

2

9.1%

-

8

1:5

2

9.1%

-

9

0:1

1

4.5%

-

10

2:1

1

4.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

20

55.6%

-

2

Hòa-Thua

4

11.1%

-

3

Thắng-Thắng

4

11.1%

-

4

Thua-Hòa

2

5.6%

-

5

Thắng-Hòa

2

5.6%

-

6

Hòa-Hòa

2

5.6%

-

7

Hòa-Thắng

1

2.8%

-

8

Thắng-Thua

1

2.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

6

16.7%

-

2

3 bàn thắng

6

16.7%

-

3

5 bàn thắng

5

13.9%

-

4

6 bàn thắng

5

13.9%

-

5

4 bàn thắng

4

11.1%

-

6

7 bàn thắng

3

8.3%

-

7

1 bàn thắng

1

2.8%

-

8

7+

6

16.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

18

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

18

50.0%

-