KUW Division 1

KUW Division 1
Lịch thi đấu KUW Division 1 2023-2024, - Kết quả bóng đá Kuwait Division 1
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

12

8

20

15

18

26

Tỷ lệ ghi bàn

11.3%

7.5%

18.9%

14.2%

17.0%

24.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

11

33.3%

-

2

0:2

4

12.1%

-

3

2:1

4

12.1%

-

4

0:0

2

6.1%

-

5

1:0

2

6.1%

-

6

2:0

2

6.1%

-

7

0:3

2

6.1%

-

8

1:2

2

6.1%

-

9

2:2

2

6.1%

-

10

2:3

2

6.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Thua

7

17.5%

-

2

Thắng-Hòa

6

15.0%

-

3

Hòa-Thắng

6

15.0%

-

4

Thua-Hòa

5

12.5%

-

5

Thua-Thua

5

12.5%

-

6

Hòa-Hòa

5

12.5%

-

7

Thắng-Thắng

4

10.0%

-

8

Thắng-Thua

1

2.5%

-

9

Thua-Thắng

1

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

17

42.5%

-

2

3 bàn thắng

9

22.5%

-

3

4 bàn thắng

5

12.5%

-

4

1 bàn thắng

3

7.5%

-

5

0 bàn thắng

2

5.0%

-

6

5 bàn thắng

2

5.0%

-

7

6 bàn thắng

2

5.0%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

14

35.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

26

65.0%

-