KOR K League 2

KOR K League 2
Lịch thi đấu KOR K League 2 2024, - Kết quả bóng đá Korea K League 2
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

21

22

35

27

40

69

Tỷ lệ ghi bàn

9.6%

10.1%

16.1%

12.4%

18.3%

31.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

14

19.2%

-

2

1:2

11

15.1%

-

3

0:1

10

13.7%

-

4

2:1

8

11.0%

-

5

0:0

7

9.6%

-

6

1:0

7

9.6%

-

7

1:3

7

9.6%

-

8

2:0

4

5.5%

-

9

2:2

3

4.1%

-

10

0:3

2

2.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

18

21.2%

-

2

Hòa-Thua

17

20.0%

-

3

Thua-Thua

15

17.6%

-

4

Thắng-Thắng

14

16.5%

-

5

Hòa-Thắng

10

11.8%

-

6

Thắng-Thua

5

5.9%

-

7

Thắng-Hòa

3

3.5%

-

8

Thua-Hòa

3

3.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

22

25.9%

-

2

2 bàn thắng

18

21.2%

-

3

1 bàn thắng

17

20.0%

-

4

4 bàn thắng

12

14.1%

-

5

0 bàn thắng

7

8.2%

-

6

5 bàn thắng

5

5.9%

-

7

6 bàn thắng

2

2.4%

-

8

7+

2

2.4%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

46

54.1%

-

Tổng bàn thắng chẵn

39

45.9%

-