JPN JFL

JPN JFL
Lịch thi đấu JPN JFL 2024, - Kết quả bóng đá Japan Football League
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

23

31

28

33

24

41

Tỷ lệ ghi bàn

12.8%

17.3%

15.6%

18.4%

13.4%

22.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

9

15.3%

-

2

0:1

8

13.6%

-

3

1:0

7

11.9%

-

4

2:1

7

11.9%

-

5

0:0

6

10.2%

-

6

3:1

6

10.2%

-

7

2:0

5

8.5%

-

8

3:0

4

6.8%

-

9

1:2

4

6.8%

-

10

2:2

3

5.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

20

27.8%

-

2

Hòa-Thắng

13

18.1%

-

3

Hòa-Thua

11

15.3%

-

4

Hòa-Hòa

10

13.9%

-

5

Thua-Thua

8

11.1%

-

6

Thắng-Hòa

5

6.9%

-

7

Thua-Hòa

4

5.6%

-

8

Thắng-Thua

1

1.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

16

22.2%

-

2

1 bàn thắng

15

20.8%

-

3

3 bàn thắng

15

20.8%

-

4

4 bàn thắng

14

19.4%

-

5

0 bàn thắng

6

8.3%

-

6

5 bàn thắng

5

6.9%

-

7

6 bàn thắng

1

1.4%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

35

48.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

37

51.4%

-