JPN J.League Cup

JPN J.League Cup
Lịch thi đấu JPN J.League Cup 2024, - Kết quả bóng đá Japanese J.League Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

11

7

19

21

14

60

Tỷ lệ ghi bàn

11.3%

7.2%

19.6%

21.6%

14.4%

61.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

6

19.4%

-

2

0:0

4

12.9%

-

3

1:0

4

12.9%

-

4

0:2

4

12.9%

-

5

0:1

3

9.7%

-

6

1:2

3

9.7%

-

7

2:1

2

6.5%

-

8

2:2

2

6.5%

-

9

1:3

2

6.5%

-

10

0:4

1

3.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

12

32.4%

-

2

Hòa-Hòa

8

21.6%

-

3

Hòa-Thắng

6

16.2%

-

4

Hòa-Thua

4

10.8%

-

5

Thắng-Hòa

3

8.1%

-

6

Thua-Hòa

2

5.4%

-

7

Thắng-Thắng

2

5.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

10

27.0%

-

2

1 bàn thắng

7

18.9%

-

3

3 bàn thắng

5

13.5%

-

4

4 bàn thắng

5

13.5%

-

5

0 bàn thắng

4

10.8%

-

6

6 bàn thắng

3

8.1%

-

7

5 bàn thắng

2

5.4%

-

8

7+

1

2.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

15

40.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

22

59.5%

-