JPN Emperor Cup

JPN Emperor Cup
Lịch thi đấu JPN Emperor Cup 2023, - Kết quả bóng đá Japanese Emperor Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

30

28

49

39

44

171

Tỷ lệ ghi bàn

11.3%

10.6%

18.5%

14.7%

16.6%

64.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

15

23.4%

-

2

1:0

9

14.1%

-

3

2:0

8

12.5%

-

4

2:1

7

10.9%

-

5

0:1

6

9.4%

-

6

3:1

5

7.8%

-

7

2:2

5

7.8%

-

8

3:0

4

6.3%

-

9

0:0

3

4.7%

-

10

0:2

2

3.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

29

33.0%

-

2

Hòa-Thắng

17

19.3%

-

3

Hòa-Hòa

13

14.8%

-

4

Thua-Thua

9

10.2%

-

5

Hòa-Thua

7

8.0%

-

6

Thua-Hòa

6

6.8%

-

7

Thắng-Hòa

5

5.7%

-

8

Thắng-Thua

1

1.1%

-

9

Thua-Thắng

1

1.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

25

28.4%

-

2

1 bàn thắng

15

17.0%

-

3

4 bàn thắng

15

17.0%

-

4

3 bàn thắng

13

14.8%

-

5

5 bàn thắng

8

9.1%

-

6

7 bàn thắng

5

5.7%

-

7

0 bàn thắng

3

3.4%

-

8

7+

4

4.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

41

46.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

47

53.4%

-