JOR League

JOR League
Lịch thi đấu JOR League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Jordan League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

39

40

54

42

55

84

Tỷ lệ ghi bàn

12.4%

12.7%

17.2%

13.4%

17.5%

26.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

20

20.4%

-

2

1:0

16

16.3%

-

3

2:0

10

10.2%

-

4

1:1

10

10.2%

-

5

2:1

9

9.2%

-

6

0:0

8

8.2%

-

7

3:0

7

7.1%

-

8

0:2

6

6.1%

-

9

1:2

6

6.1%

-

10

2:2

6

6.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

33

26.2%

-

2

Thua-Thua

31

24.6%

-

3

Hòa-Thắng

18

14.3%

-

4

Hòa-Thua

14

11.1%

-

5

Hòa-Hòa

12

9.5%

-

6

Thua-Hòa

8

6.3%

-

7

Thắng-Hòa

5

4.0%

-

8

Thua-Thắng

3

2.4%

-

9

Thắng-Thua

2

1.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

36

28.6%

-

2

2 bàn thắng

26

20.6%

-

3

3 bàn thắng

26

20.6%

-

4

4 bàn thắng

14

11.1%

-

5

0 bàn thắng

8

6.3%

-

6

5 bàn thắng

8

6.3%

-

7

6 bàn thắng

6

4.8%

-

8

7+

2

1.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

70

55.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

56

44.4%

-