JAM Cup

JAM Cup
Lịch thi đấu JAM Cup 2023, - Kết quả bóng đá Jamaica Cup
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

1

1

7

2

7

5

Tỷ lệ ghi bàn

4.3%

4.3%

30.4%

8.7%

30.4%

21.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

2

20.0%

-

2

2:2

2

20.0%

-

3

1:0

1

10.0%

-

4

2:0

1

10.0%

-

5

1:1

1

10.0%

-

6

0:2

1

10.0%

-

7

0:3

1

10.0%

-

8

1:2

1

10.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

2

20.0%

-

2

Hòa-Thua

2

20.0%

-

3

Thua-Hòa

2

20.0%

-

4

Hòa-Thắng

1

10.0%

-

5

Thắng-Hòa

1

10.0%

-

6

Thắng-Thắng

1

10.0%

-

7

Thắng-Thua

1

10.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

3

30.0%

-

2

2 bàn thắng

3

30.0%

-

3

3 bàn thắng

2

20.0%

-

4

4 bàn thắng

2

20.0%

-

5

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

5

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

5

50.0%

-