Israel League U19

Israel League U19
Lịch thi đấu Israel League U19 2024, - Kết quả bóng đá Israeli League U19
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

74

85

97

113

110

176

Tỷ lệ ghi bàn

10.2%

11.7%

13.4%

15.6%

15.2%

24.2%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

26

15.1%

-

2

1:0

24

14.0%

-

3

2:1

21

12.2%

-

4

0:0

18

10.5%

-

5

3:0

16

9.3%

-

6

3:1

15

8.7%

-

7

2:0

14

8.1%

-

8

0:2

13

7.6%

-

9

1:2

13

7.6%

-

10

0:1

12

7.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

71

28.5%

-

2

Hòa-Hòa

43

17.3%

-

3

Thua-Thua

37

14.9%

-

4

Hòa-Thắng

34

13.7%

-

5

Hòa-Thua

25

10.0%

-

6

Thua-Thắng

13

5.2%

-

7

Thắng-Thua

11

4.4%

-

8

Thua-Hòa

8

3.2%

-

9

Thắng-Hòa

7

2.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

58

23.3%

-

2

2 bàn thắng

53

21.3%

-

3

4 bàn thắng

43

17.3%

-

4

1 bàn thắng

36

14.5%

-

5

5 bàn thắng

21

8.4%

-

6

0 bàn thắng

18

7.2%

-

7

6 bàn thắng

11

4.4%

-

8

7+

9

3.6%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

120

48.2%

-

Tổng bàn thắng chẵn

129

51.8%

-