Iran Cup

Iran Cup
Lịch thi đấu Iran Cup 2024, - Kết quả bóng đá Iran Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

3

9

7

5

15

51

Tỷ lệ ghi bàn

5.3%

15.8%

12.3%

8.8%

26.3%

89.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

7

25.9%

-

2

1:0

5

18.5%

-

3

0:0

4

14.8%

-

4

3:0

3

11.1%

-

5

0:1

2

7.4%

-

6

0:3

2

7.4%

-

7

2:0

1

3.7%

-

8

3:1

1

3.7%

-

9

2:2

1

3.7%

-

10

5:0

1

3.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

9

32.1%

-

2

Thắng-Thắng

8

28.6%

-

3

Hòa-Thắng

3

10.7%

-

4

Hòa-Thua

3

10.7%

-

5

Thua-Hòa

2

7.1%

-

6

Thua-Thua

2

7.1%

-

7

Thắng-Hòa

1

3.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

8

28.6%

-

2

1 bàn thắng

7

25.0%

-

3

3 bàn thắng

5

17.9%

-

4

0 bàn thắng

4

14.3%

-

5

4 bàn thắng

2

7.1%

-

6

5 bàn thắng

1

3.6%

-

7

6 bàn thắng

1

3.6%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

13

46.4%

-

Tổng bàn thắng chẵn

15

53.6%

-