Indoor Foot Invitational Tournament

Indoor Foot Invitational Tournament
Lịch thi đấu Indoor Foot Invitational Tournament 2023, - Kết quả bóng đá Indoor Foot Invitational Tournament
2023

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

10

3

-

-

-

-

Tỷ lệ ghi bàn

52.6%

15.8%

-

-

-

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

2

33.3%

-

2

1:0

1

16.7%

-

3

2:1

1

16.7%

-

4

5:0

1

16.7%

-

5

4:2

1

16.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thắng

2

33.3%

-

2

Thua-Hòa

1

16.7%

-

3

Thắng-Thắng

1

16.7%

-

4

Hòa-Thắng

1

16.7%

-

5

Hòa-Hòa

1

16.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

2

33.3%

-

2

1 bàn thắng

1

16.7%

-

3

3 bàn thắng

1

16.7%

-

4

5 bàn thắng

1

16.7%

-

5

6 bàn thắng

1

16.7%

-

6

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

3

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

3

50.0%

-