ISR Premier League (W)

ISR Premier League (W)
Lịch thi đấu ISR Premier League (W) 2023-2024, - Kết quả bóng đá Israeli Women's Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

28

39

45

41

44

49

Tỷ lệ ghi bàn

11.3%

15.7%

18.1%

16.5%

17.7%

19.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

9

15.3%

-

2

2:0

8

13.6%

-

3

2:2

8

13.6%

-

4

1:2

7

11.9%

-

5

0:1

6

10.2%

-

6

0:2

5

8.5%

-

7

3:1

5

8.5%

-

8

0:0

4

6.8%

-

9

2:3

4

6.8%

-

10

1:0

3

5.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thua-Thua

21

26.3%

-

2

Thắng-Thắng

16

20.0%

-

3

Hòa-Hòa

11

13.8%

-

4

Hòa-Thắng

9

11.3%

-

5

Thắng-Hòa

6

7.5%

-

6

Hòa-Thua

6

7.5%

-

7

Thắng-Thua

5

6.3%

-

8

Thua-Hòa

4

5.0%

-

9

Thua-Thắng

2

2.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

22

27.5%

-

2

4 bàn thắng

17

21.3%

-

3

3 bàn thắng

13

16.3%

-

4

1 bàn thắng

9

11.3%

-

5

5 bàn thắng

7

8.8%

-

6

6 bàn thắng

6

7.5%

-

7

0 bàn thắng

4

5.0%

-

8

7+

2

2.5%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

30

37.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

50

62.5%

-