IRN Azadegan League

IRN Azadegan League
Lịch thi đấu IRN Azadegan League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Iran Azadegan League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

46

55

95

76

82

134

Tỷ lệ ghi bàn

8.6%

10.3%

17.8%

14.2%

15.3%

25.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:0

52

20.1%

-

2

0:0

47

18.1%

-

3

2:0

34

13.1%

-

4

1:1

33

12.7%

-

5

0:1

30

11.6%

-

6

2:1

22

8.5%

-

7

1:2

14

5.4%

-

8

0:2

9

3.5%

-

9

3:0

9

3.5%

-

10

2:2

9

3.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

67

23.3%

-

2

Hòa-Thắng

65

22.6%

-

3

Thắng-Thắng

57

19.8%

-

4

Thua-Thua

32

11.1%

-

5

Hòa-Thua

32

11.1%

-

6

Thắng-Hòa

13

4.5%

-

7

Thua-Thắng

10

3.5%

-

8

Thua-Hòa

9

3.1%

-

9

Thắng-Thua

3

1.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

82

28.5%

-

2

2 bàn thắng

76

26.4%

-

3

3 bàn thắng

53

18.4%

-

4

0 bàn thắng

47

16.3%

-

5

4 bàn thắng

15

5.2%

-

6

5 bàn thắng

11

3.8%

-

7

6 bàn thắng

2

0.7%

-

8

7+

2

0.7%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

147

51.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

141

49.0%

-