IRE Premier Division

IRE Premier Division
IRE Premier Division
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

14

13

17

22

19

20

Tỷ lệ ghi bàn

13.3%

12.4%

16.2%

21.0%

18.1%

19.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:0

9

20.0%

-

2

2:1

8

17.8%

-

3

0:1

7

15.6%

-

4

2:2

4

8.9%

-

5

1:0

3

6.7%

-

6

0:2

3

6.7%

-

7

3:0

3

6.7%

-

8

1:2

3

6.7%

-

9

3:1

3

6.7%

-

10

1:1

2

4.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

11

22.9%

-

2

Hòa-Hòa

11

22.9%

-

3

Thua-Thua

8

16.7%

-

4

Hòa-Thua

7

14.6%

-

5

Hòa-Thắng

5

10.4%

-

6

Thua-Hòa

3

6.3%

-

7

Thua-Thắng

2

4.2%

-

8

Thắng-Hòa

1

2.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

14

29.2%

-

2

1 bàn thắng

10

20.8%

-

3

0 bàn thắng

9

18.8%

-

4

4 bàn thắng

7

14.6%

-

5

2 bàn thắng

5

10.4%

-

6

5 bàn thắng

3

6.3%

-

7

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

27

56.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

21

43.8%

-