IRE FAI Cup

IRE FAI Cup
Lịch thi đấu IRE FAI Cup 2024, - Kết quả bóng đá Irish Football Association Of reland Senior Challenge Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

2

3

3

4

6

22

Tỷ lệ ghi bàn

6.5%

9.7%

9.7%

12.9%

19.4%

71.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3:0

2

25.0%

-

2

0:0

1

12.5%

-

3

1:0

1

12.5%

-

4

1:1

1

12.5%

-

5

1:4

1

12.5%

-

6

7:1

1

12.5%

-

7

4:5

1

12.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

3

37.5%

-

2

Thắng-Hòa

1

12.5%

-

3

Thắng-Thua

1

12.5%

-

4

Thua-Thua

1

12.5%

-

5

Hòa-Thắng

1

12.5%

-

6

Hòa-Hòa

1

12.5%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

3 bàn thắng

2

25.0%

-

2

0 bàn thắng

1

12.5%

-

3

1 bàn thắng

1

12.5%

-

4

2 bàn thắng

1

12.5%

-

5

5 bàn thắng

1

12.5%

-

6

8 bàn thắng

1

12.5%

-

7

9 bàn thắng

1

12.5%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

5

62.5%

-

Tổng bàn thắng chẵn

3

37.5%

-