IND Santosh Trophy

IND Santosh Trophy
Lịch thi đấu IND Santosh Trophy 2024, - Kết quả bóng đá India Santosh Trophy
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

17

15

17

11

11

20

Tỷ lệ ghi bàn

15.7%

13.9%

15.7%

10.2%

10.2%

18.5%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

5

18.5%

-

2

1:2

4

14.8%

-

3

2:0

3

11.1%

-

4

2:1

3

11.1%

-

5

0:0

2

7.4%

-

6

1:0

2

7.4%

-

7

0:2

2

7.4%

-

8

4:0

2

7.4%

-

9

2:2

2

7.4%

-

10

3:3

2

7.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

11

31.4%

-

2

Hòa-Hòa

8

22.9%

-

3

Thua-Thua

6

17.1%

-

4

Hòa-Thua

4

11.4%

-

5

Hòa-Thắng

3

8.6%

-

6

Thắng-Hòa

2

5.7%

-

7

Thua-Hòa

1

2.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

10

28.6%

-

2

3 bàn thắng

7

20.0%

-

3

4 bàn thắng

7

20.0%

-

4

1 bàn thắng

3

8.6%

-

5

6 bàn thắng

3

8.6%

-

6

0 bàn thắng

2

5.7%

-

7

5 bàn thắng

2

5.7%

-

8

7+

1

2.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

34.3%

-

Tổng bàn thắng chẵn

23

65.7%

-