IDN President Cup

IDN President Cup
IDN President Cup
2022

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

12

8

23

10

13

40

Tỷ lệ ghi bàn

13.5%

9.0%

25.8%

11.2%

14.6%

44.9%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

0:1

7

18.4%

-

2

1:1

7

18.4%

-

3

0:0

6

15.8%

-

4

1:0

4

10.5%

-

5

0:2

4

10.5%

-

6

2:1

4

10.5%

-

7

1:2

3

7.9%

-

8

3:0

1

2.6%

-

9

4:0

1

2.6%

-

10

2:2

1

2.6%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Hòa-Hòa

11

26.2%

-

2

Thắng-Thắng

8

19.0%

-

3

Hòa-Thua

8

19.0%

-

4

Thua-Thua

7

16.7%

-

5

Hòa-Thắng

5

11.9%

-

6

Thua-Hòa

2

4.8%

-

7

Thắng-Hòa

1

2.4%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1 bàn thắng

11

26.2%

-

2

2 bàn thắng

11

26.2%

-

3

3 bàn thắng

8

19.0%

-

4

0 bàn thắng

6

14.3%

-

5

4 bàn thắng

3

7.1%

-

6

7 bàn thắng

2

4.8%

-

7

6 bàn thắng

1

2.4%

-

8

7+

0

0.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

21

50.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

21

50.0%

-