ICE Cup (W)

ICE Cup (W)
Lịch thi đấu ICE Cup (W) 2024, - Kết quả bóng đá Iceland Wowen's Cup
2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

13

10

20

16

10

49

Tỷ lệ ghi bàn

11.4%

8.8%

17.5%

14.0%

8.8%

43.0%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:0

2

13.3%

-

2

1:1

2

13.3%

-

3

1:2

2

13.3%

-

4

0:5

2

13.3%

-

5

8:0

2

13.3%

-

6

1:0

1

6.7%

-

7

0:1

1

6.7%

-

8

2:1

1

6.7%

-

9

0:3

1

6.7%

-

10

4:0

1

6.7%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

6

24.0%

-

2

Thua-Thua

5

20.0%

-

3

Hòa-Thua

5

20.0%

-

4

Hòa-Thắng

4

16.0%

-

5

Thua-Hòa

2

8.0%

-

6

Thắng-Hòa

2

8.0%

-

7

Hòa-Hòa

1

4.0%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

5 bàn thắng

5

20.0%

-

2

2 bàn thắng

4

16.0%

-

3

3 bàn thắng

4

16.0%

-

4

4 bàn thắng

3

12.0%

-

5

8 bàn thắng

3

12.0%

-

6

1 bàn thắng

2

8.0%

-

7

6 bàn thắng

2

8.0%

-

8

7+

2

8.0%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

12

48.0%

-

Tổng bàn thắng chẵn

13

52.0%

-