Hong Kong Premier League

Hong Kong Premier League
Lịch thi đấu Hong Kong Premier League 2023-2024, - Kết quả bóng đá Hong Kong Premier League
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

40

56

76

48

57

83

Tỷ lệ ghi bàn

10.9%

15.3%

20.8%

13.1%

15.6%

22.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2:1

9

14.1%

-

2

0:1

8

12.5%

-

3

0:0

7

10.9%

-

4

1:0

6

9.4%

-

5

1:1

6

9.4%

-

6

0:3

6

9.4%

-

7

1:3

6

9.4%

-

8

5:0

6

9.4%

-

9

0:4

5

7.8%

-

10

4:1

5

7.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

36

34.0%

-

2

Thua-Thua

34

32.1%

-

3

Hòa-Hòa

13

12.3%

-

4

Hòa-Thắng

10

9.4%

-

5

Hòa-Thua

9

8.5%

-

6

Thua-Hòa

3

2.8%

-

7

Thua-Thắng

1

0.9%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

5 bàn thắng

22

20.8%

-

2

3 bàn thắng

20

18.9%

-

3

4 bàn thắng

19

17.9%

-

4

1 bàn thắng

14

13.2%

-

5

2 bàn thắng

11

10.4%

-

6

6 bàn thắng

10

9.4%

-

7

0 bàn thắng

7

6.6%

-

8

7+

3

2.8%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

58

54.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

48

45.3%

-