Hạng Tư Anh

Hạng Tư Anh
Lịch thi đấu Hạng Tư Anh 2023-2024, - Kết quả bóng đá England Conference
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

207

226

286

278

275

373

Tỷ lệ ghi bàn

12.6%

13.7%

17.4%

16.9%

16.7%

22.7%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

66

16.5%

-

2

2:1

54

13.5%

-

3

0:1

45

11.3%

-

4

1:2

43

10.8%

-

5

2:0

37

9.3%

-

6

0:0

33

8.3%

-

7

1:0

33

8.3%

-

8

0:2

33

8.3%

-

9

2:2

33

8.3%

-

10

3:0

23

5.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

132

23.7%

-

2

Thua-Thua

101

18.1%

-

3

Hòa-Thắng

77

13.8%

-

4

Hòa-Hòa

74

13.3%

-

5

Hòa-Thua

69

12.4%

-

6

Thắng-Hòa

42

7.5%

-

7

Thua-Thắng

27

4.8%

-

8

Thua-Hòa

26

4.7%

-

9

Thắng-Thua

10

1.8%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

136

24.4%

-

2

3 bàn thắng

124

22.2%

-

3

4 bàn thắng

82

14.7%

-

4

1 bàn thắng

78

14.0%

-

5

5 bàn thắng

58

10.4%

-

6

0 bàn thắng

33

5.9%

-

7

6 bàn thắng

29

5.2%

-

8

7+

18

3.2%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

272

48.7%

-

Tổng bàn thắng chẵn

286

51.3%

-