Hạng 3 Anh

Hạng 3 Anh
Hạng 3 Anh
2023-2024

Số đội: -

Giá trị thị trường của tất cả đội bóng: -

Đội có giá trị cao nhất thị trường: -,-

Trận BXH Dữ liệu cơ bản Dữ liệu chuyên sâu

Số liệu thống kê

Thời điểm có bàn

0'-15'

16'-30'

31'-45'

46'-60'

61'-75'

76'-90'

Số bàn thắng

225

228

246

243

250

332

Tỷ lệ ghi bàn

14.8%

15.0%

16.1%

15.9%

16.4%

21.8%

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

1:1

64

17.3%

-

2

1:0

51

13.7%

-

3

2:1

50

13.5%

-

4

1:2

39

10.5%

-

5

2:0

37

10.0%

-

6

0:1

31

8.4%

-

7

0:0

27

7.3%

-

8

3:1

25

6.7%

-

9

2:2

24

6.5%

-

10

0:2

23

6.2%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

Thắng-Thắng

149

28.6%

-

2

Thua-Thua

93

17.9%

-

3

Hòa-Hòa

72

13.8%

-

4

Hòa-Thắng

68

13.1%

-

5

Hòa-Thua

56

10.7%

-

6

Thua-Hòa

30

5.8%

-

7

Thắng-Hòa

21

4.0%

-

8

Thua-Thắng

16

3.1%

-

9

Thắng-Thua

16

3.1%

-

Bảng xếp hạng

Kết quả

Số lần xuất hiện

Tỷ lệ

Chi tiết

1

2 bàn thắng

124

23.8%

-

2

3 bàn thắng

120

23.0%

-

3

1 bàn thắng

82

15.7%

-

4

4 bàn thắng

81

15.5%

-

5

5 bàn thắng

44

8.4%

-

6

6 bàn thắng

28

5.4%

-

7

0 bàn thắng

27

5.2%

-

8

7+

15

2.9%

-

Thể loại trận đấu

Số trận

Tỷ lệ

Chi tiết

Tổng bàn thắng lẻ

253

48.6%

-

Tổng bàn thắng chẵn

268

51.4%

-